Littersbo Lantbygg

Vi bygger på landsbygden

Vi bygger för er på landsbygden

LILAB är ett byggföretag med stor bredd och kunskap. Vi utför allt inom bygg. Som t. ex. ombyggnader, tillbyggnationer, renoveringar mm. 

OM LITTERSBO LANTBYGG

Littersbo Lantbygg startades 1996 och ägs av Anders och Helén Ekblad. Verksamheten drivs enligt mottot: Bästa reklamen är nöjda kunder!

Det hela började i liten skala när Anders slutade med mjölkproduktion 1996 och började snickra så smått åt andra bönder i trakten. Verksamheten tog så småningom fart och har i dag utökats till att sysselsätta ett tiotal heltidsanställda.

STOR KUNSKAP

De flesta som jobbar i företaget har lantbruksbakgrund i grunden som sedan utökats med olika nischutbildningar inom relevanta områden, samt praktisk erfarenhet.

VÅRA KUNDER

Vi vänder oss främst till lantbruks-företag och villaägare på landsbygden. Kontakta oss för offert eller om ni har några frågor!


Kvalitet och miljö

KVALITETSPOLICY

Alla uppdrag skall genomföras och överlämnas med rätt kvalitet enligt gjorda avtal och överenskommelser.

  • Leverera avtalad produkt på avtalad tid.
  • Minimera alla former av fel och brister i åtagandet.
  • Arbeta för ökad trivsel och kompetens hos personalen.

När Littersbo Lantbygg talar om kvalitet menar vi vår förmåga att tillmötesgå behoven och kvalitetskraven från våra kunder så att kunderna rekommenderar oss, vilket kan leda till nya affärsmöjligheter

MILJÖPOLICY

Littersbo Lantbygg skall erbjuda byggnadsarbeten som uppfyller kundens och samhällets krav för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

  • Sätta upp tydliga mål för miljöarbetet och fortlöpande följa upp och utvärdera de projekt som vi medverkar i.
  • Påverka och ställa miljökrav på våra leverantörer av varor och tjänster.
  • Alla medarbetare utbildas och motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Fortlöpande följa nya krav och lagar som berör vårt arbetsområde.
  • Miljöarbetet skall kännetecknas av förebyggande miljöskyddstänkande.

Seriösa leverantörer vill ha kompetenta entreprenörer

...det tror vi är anledningen till att vi genom åren lyckats få så goda samarbeten med våra leverantörer. LILAB kan vara kundens bollplank under hela byggnadsprojektet och utför byggnationen med den kunskap och erfarenhet som gör att leverantören kan vara säker på att slutprodukten blir så som det är tänkt.

Vi vet att LILABs nära samarbete mellan både kund och leverantör lönar sig i längden för att kunna leverera det kunden vill ha till branschens hårda standarder.

KONTAKTA OSS

Anders Ekblad

anders@littersbolantbygg.se


Littersbo Lantbygg AB

Enbacken Littersbo

733 92 Sala


Tfn: 0224-320 05

Mobil: 070-592 26 33 

© 2019 Littersbo Lantbygg AB
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång